Technologia

Koncepcja

Wspomagane komputerowo obliczenia termiczne I projektowanie

Budowa Prototypu

Wzory frezowania I druk 3D

Kwalifikowanie

Testy w komorze klimatycznej I kwalifikacja opakowań o właściwościach chłodzących

Produkcja

Produkcja pudełek z EPSu lub z EPP I elementów chłodzących

Zarządzanie ryzykiem

Analiza pasa ryzyka – Unikać odchyleń temperatury

Istniejące pasywne opakowania chłodnicze są modelowane zgodnie z oryginałem za pomocą komputerów. W oparciu o model 3D można przeprowadzić symulację termiczną o różnym zakresie scenariuszy. Określane są granice zastosowania opakowań termoizolacyjnych i możliwe jest określenie kolejnych działań.

Testy w komorze klimatycznej

Badanie I kwalifikacja
Opakowań termicznych

Wydajność termoizolacyjna nowozaprojektowanych lub istniejących opakowań termicznych jest poddawana testom w komorze klimatycznej. Opakowanie chłodzące poddawane jest działaniu różnych temperatur otoczenia. Jak zachowuje się pasywny system chłodzenia w profilu letnim, a jak w profilu zimowym? Symulowane temperatury zewnętrzne oparte są na danych rzeczywistych temperatur lub na standardach takich jak ISTA lub afnor.

Indywidualne opakowania chłodzące

Z jednego źródła – od projektu termicznego do testowania w komorze klimatycznej.

Skontaktuj się z nami już teraz,
aby otrzymać Twoją indywidualną ofertę!